Διασύνδεση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΗΔΙΚΑ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες από τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τη διασύνδεση του Νοσοκομείου με τα Ψηφιακά Αποθετήρια της ΗΔΙΚΑ, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Οπότε στο εξής ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, να αποθηκεύσει και τέλος να εκτυπώσει τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών του εξετάσεων ή των τέκνων του, καθώς επίσης και Βεβαιώσεις Νοσηλειών […]