Διασύνδεση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΗΔΙΚΑ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες από τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τη διασύνδεση του Νοσοκομείου με τα Ψηφιακά Αποθετήρια της ΗΔΙΚΑ, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Οπότε στο εξής ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, να αποθηκεύσει και τέλος να εκτυπώσει τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών του εξετάσεων ή των τέκνων του, καθώς επίσης και Βεβαιώσεις Νοσηλειών ή Εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο νοσοκομείο μέσω του https://myhealth.gov.gr/ της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης.

Με τη χρήση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του taxisnet και απαραίτητη προϋπόθεση ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου να έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ο κάθε πολίτης λαμβάνει τα αποτελέσματά του χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευσή του στο Νοσοκομείο.

Για τα ανωτέρω ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, και μάλιστα αναλυτικά, οπότε άπαντες θα μπορούν να κάνουν χρήση της παραπάνω νέας και μοντέρνας μεθόδου ενημέρωσης του πολίτη, που αποτελεί μέρος της ψηφιακής λειτουργίας του Κράτους.

Με τον διαρκή εκσυγχρονισμό του το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ενισχύεται και βελτιώνεται έτι περαιτέρω διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.