Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Στις 3 Ιανουαρίου 2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 9/2/2024 συνολικού ποσού 124.000.000 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μέτρο συνολικά στην χώρα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και […]

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υπογράφηκε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, από τον Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή Φώτιο Μάρη, και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, στο Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Αθήνα. Στη συνάντηση για την υπογραφή του μνημονίου, συμμετείχε, από […]

Συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο «Δίκτυο Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ για τον Πολιτισμό και την Υγεία»

Ο Δήμος Ορεστιάδας συμμετείχε στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνάντησης και της Τελετής Υπογραφής του επίσημου πρωτοκόλλου ίδρυσης ενός θεματικού δικτύου «Για τον Πολιτισμό και την Υγεία», που απαρτίζεται από 9 Δήμους από την Ελλάδα και 8 από το Ισραήλ. Το νέο θεματικό Δίκτυο των 17 πόλεων της Ελλάδας και του Ισραήλ, αποσκοπεί στην περαιτέρω σύσφιξη […]