Διήμερο Εξωστρέφειας και Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων και Τοπικών Προϊόντων στην Αλεξανδρούπολη

Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου και την ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού διοργανώνουν ένα Διήμερο Εξωστρέφειας και Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων και Τοπικών Προϊόντων. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Αυγούστου 2022 στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης (έναντι Μεραρχίας) από τις 20:00 έως τις 01:00. Η συμμετοχή […]