Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών, Βιομηχάνων & Επενδυτών Βορείου Έβρου

Νέα πρόεδρος η Λένα Μανουηλίδου – Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. Στις 19 Μαΐου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιοτεχνών, Βιομηχάνων και Επενδυτών Βορείου Έβρου, κατά την οποία εξελέγη και νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό συγκροτήθηκε πλέον σε Σώμα και η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής: Ελένη (Λένα) Μανουηλίδου, Πρόεδρος Βλάσιος Πεντίδης, Αντιπρόεδρος Ταμίας […]