Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών, Βιομηχάνων & Επενδυτών Βορείου Έβρου

Νέα πρόεδρος η Λένα Μανουηλίδου – Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Στις 19 Μαΐου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιοτεχνών, Βιομηχάνων και Επενδυτών Βορείου Έβρου, κατά την οποία εξελέγη και νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό συγκροτήθηκε πλέον σε Σώμα και η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:

Ελένη (Λένα) Μανουηλίδου, Πρόεδρος

Βλάσιος Πεντίδης, Αντιπρόεδρος

Ταμίας Χρήστος Παπαζηλάκης,

Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Δημητριάδης,

Μέλος Γεώργιος Μπασιαδάκης

Η έδρα του Συνδέσμου λειτουργεί στο Παράρτημα του Επιμελητηρίου Έβρου στη Νέα Ορεστιάδα, επί της οδού Σωτ. Τσερκέζη 21 και με τηλ. επικοινωνίας: 2551001000.