Προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που επιθυμούν να διδάξουν για τους δύο (2) επιλαχόντες Συνοριακούς Φύλακες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Η υποβολή των […]