Ίδρυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων

«Το αίμα δεν παρασκευάζεται και δεν αντικαθίσταται. Δεν αγοράζεται αλλά χαρίζεται και προσφέρεται. Προσφέρεται από άνθρωπο σε συνάνθρωπο» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, η οποία ανακοινώνει την ίδρυση Συλλόγου Αιμοδοτών με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων» , εγγεγραμμένο στο μητρώο Συλλόγων Αιμοδοτών με αριθμό 16029 / 2021. “Η τεράστια έλλειψη […]