Ίδρυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων

«Το αίμα δεν παρασκευάζεται και δεν αντικαθίσταται. Δεν αγοράζεται αλλά χαρίζεται και προσφέρεται. Προσφέρεται από άνθρωπο σε συνάνθρωπο» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, η οποία ανακοινώνει την ίδρυση Συλλόγου Αιμοδοτών με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων» , εγγεγραμμένο στο μητρώο Συλλόγων Αιμοδοτών με αριθμό 16029 / 2021.


“Η τεράστια έλλειψη μονάδων αίματος στην χώρα μας, δεν θα είναι παροδική. Η ανάγκη άμεσης πρόσβασης, τόσο των συναδέρφων μας όσο και συγγενικών μας προσώπων σε αυτό το ύψιστο αγαθό για την υγεία, παρατηρείται όλο και συχνότερα.”


«Η ίδρυση του Συλλόγου Αιμοδοσίας της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. δίνει την δυνατότητα, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Πρωτοβάθμια Σωματεία Συνοριακών Φυλάκων και με την συνδρομή κινητών μονάδων αιμοληψίας, να οργανωθούν ημερήσιες αιμοδοσίες σε όλη τη Χώρα, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν συνάδελφοι, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες που θέλουν να προσφέρουν αίμα στο σύλλογό μας. Παράλληλα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί από οποιαδήποτε μονάδα αιμοληψίας ή νοσοκομείο να προσφέρει στο σύλλογο την προσωπική του μονάδα αίματος κατόπιν επικοινωνίας με το Σύλλογο. Ο Σύλλογος θα λειτουργεί με βάση καταστατικές διατάξεις και για την τήρηση αυτών θα οριστεί από την Ομοσπονδία 5μελή ομάδα, αρμόδια για τη διαχείριση και την δραστηριότητα του συλλόγου – σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα. Σκοπός είναι η συνεισφορά μας στο συνάδελφο αλλά και το συγγενή του που θα το έχει ανάγκη. Οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί όλοι μας σε μια τέτοια προσπάθεια» καταλήγουν στο δελτίο τύπου τους.