20 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συμβάσεις της προκήρυξης αφορούν οκτάμηνη και οκτάωρη απασχόληση των προσληφθέντων.Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη της ΕΛΑΣ είναι οι εξής:ΤΕ […]