20 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Ελληνικής Αστυνομίας.


Οι συμβάσεις της προκήρυξης αφορούν οκτάμηνη και οκτάωρη απασχόληση των προσληφθέντων.
Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη της ΕΛΑΣ είναι οι εξής:
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – 1 θέση
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – 4 θέσεις
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 θέση
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – 1 θέση
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – 4 θέσεις
ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ – 4 θέσεις
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ – 5 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1 οχιλ.Επ.Οδού ΔιδυμοτείχουΜεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Κας Αστυνόμου Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας & Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25330-26686-26681- 26682-26683).

Μπαράζ προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η δημοσίευση των προκηρύξεων που έχει στα «σκαριά» το ΑΣΕΠ και αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. Τα προσχέδια των προκηρύξεων είναι έτοιμα και μένει να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να δημοσιευθούν και να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Συνοπτικά, μόνιμες προσλήψεις αναμένονται το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Παιδείας, τον ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Οικονομικών καθώς και το υπουργείο Προστασίας του πολίτη.
Μάλιστα, η προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας θα περιλαμβάνει και θέσεις ΠΕ Διοικητικών για τις οποίες αναμένεται να γίνουν δεκτά όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Να σημειωθεί ακόμα ότι ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων εργασίας από ανέργους και άνεργες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.)