Τριετίες: Υπό αίρεση η ισχύς της ρύθμισης – Πρόβλεψη για νέο «πάγωμα» από 2027

Από 1η Ιανουαρίου 2024, οι τριετίες «ξεπαγώνουν» καθώς και όλα τα επιδόματα πολυετίας, τριετίας, πενταετίας και μισθολογικής ωρίμανσης στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, από 1η Ιανουαρίου 2027, θα μπορούν να «ξαναπαγώσουν» – κόβοντας την αύξηση σε όσους θα έχουν κατοχυρώσει τότε την τριετία- αν η ανεργία υπερβεί το ποσοστό του 10%. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη διάταξη του […]