Με μεγάλη επιτυχία ο πολιτιστικός σύλλογος Πυθιωτών Αλεξανδρούπολης παρουσίασε την Παραδοσιακή Φορεσιά Πυθίου

Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 ο λόγος, οι χοροί και τα τραγούδια πλημμύρισαν το Νομαρχείο στηνΑλεξανδρούπολη, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθιωτών Αλεξανδρούπολης παρουσίασε με απόλυτηεπιτυχία την παραδοσιακή φορεσιά του Πυθίου. Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου, οι Πυθιώτισσες και οι Πυθιώτες απανταχού της γης, γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης», συμμετέχοντας ενεργάστη μεγάλη γιορτή […]