Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επίδομα 1.725 ευρώ

Νέο πρόγραμμα με επίδομα 1.725 για 5.000 ανέργους της ΔΥΠΑ υλοποιεί ο ΣΒΕ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” και από εθνικούς πόρους,  μέσω του ΠΔΕ. Δικαιούχοι και αιτήσεις Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με επίδομα […]