Από την Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσει η 1η φάση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Στο Βορρά, στο Κεντρικό Αιγαίο και στο Νότο, βρίσκονται οι πέντε περιοχές που πρόκειται να φιλοξενήσουν τα πρώτα offshore αιολικά πάρκα στην Ελλάδα. Η μία αφορά την οριοθετημένη ζώνη της Αλεξανδρούπολης, τρεις φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων και η πέμπτη και τελευταία είναι στην Κρήτη, μεταξύ Σητείας […]