Απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ η προσφυγή των WWF &Greenpeace για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Την απόρριψη της ιεραρχικής προσφυγής των WWF Ελλάς και Greenpeace Hellas κατά της τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, καθώς και κατά της παράτασης της άδειας εγκατάστασης του έργου αποφάσισε το ΥΠΕΝ. Στην απόφαση, που φέρει την υπογραφή του υπουργού κ. Σκυλακάκη, αναπτύσσεται το σκεπτικό της […]