Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Τελωνείο Κήπων

Προβλέπεται η στελέχωσή του με 16 άτομα Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τελωνείου Κήπων φαίνεται να οδηγείται σε επίλυση καθώς, όπως ανακοινώθηκε, θα προσληφθούν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ επτά υπάλληλοι ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα προσληφθούν άλλοι εννέα. Ο Μπουρχάν Μπαράν, ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης με ανακοίνωση του τόνισε ότι δικαιώνονται οι αλλεπάλληλες πιέσεις που […]

Έγκριση 57 προσλήψεων για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην έγκριση 1.371 προσλήψεων σε ΟΤΑ προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε: Η πρόσληψη πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι 53 αφορούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η πρόσληψη ογδόντα τριών (83) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]

Προσλήψεις 8 ατόμων για 8 μήνες από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Σαμοθράκη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τον νομό Έβρου. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού 1 θέση Αλεξανδρούπολη ΤΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού 1 Θέση Διδυμότειχο ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1 θέση Αλεξανδρούπολη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3 θέσεις Αλεξανδρούπολη […]

Προσλήψεις 73 ατόμων στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που εδρεύει στον δήμο Ορεστιάδας έχοντας υπόψη την με ΑΔΑ: 68ΝΤΟΡ1Υ-65Μ έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την υπ’ αριθ. 1/3/30-01-2024 απόφαση ΔΣ του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που εδρεύει στον δήμο Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΚΕΥ του Οργανισμού. Η διάρκεια της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του Οργανισμού […]

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΚ Τουρισμού Αλεξανδρούπολης του Υπουργείου Τουρισμού

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024. Για το Δημόσιο ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικών. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη) Ωρομίσθιοι […]