Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΚ Τουρισμού Αλεξανδρούπολης του Υπουργείου Τουρισμού

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Για το Δημόσιο ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικών.

ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
  • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα.

Κατάθεση αιτήσεων από 26/9/2023 έως και 2/10/2023.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Ι.Ε.Κ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr καθώς και στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤ Εδώ η Προκήρυξη, η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση

Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης
Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ»
2o χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης
68131 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25510-25288