Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης από την ΕΕΒΟΠ

Έως 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις Η Ενωση Επαγγεμαλτιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βορείου Εβρου, θα υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2022. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών *(10 μέρες) εκτός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ […]