Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης από την ΕΕΒΟΠ

Έως 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Η Ενωση Επαγγεμαλτιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βορείου Εβρου, θα υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2022.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών *(10 μέρες) εκτός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

  1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  3. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
  6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ – MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24% για το έτος 2022.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00€/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.
Η καταβολή του εν λόγω ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Προθεσμία αιτήσεων έως 25/09/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο της Ένωσης, στο τηλέφωνο 25520 22763 ή site: www: eebop.gr