Άρση απαγόρευσης αλιείας στα ποτάμια του Έβρου

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του και στους χείμαρρους ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η αλιεία στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του, στους χείμαρρους: Ειρήνη (Μαϊστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα , Διαβολόρεμα, στον υδροταμιευτήρα Αλεξανδρούπολης, στο φράγμα Καβησού , στα κανάλια και γενικά σε όλους […]