Τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης οικοτεχνών και νέων αγροτών στην Αλεξανδρούπολη

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In – House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο QUALFARM που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREGV-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2.1 – Κατάρτιση […]

Σεμινάριο καινοτομίας για οικοτέχνες και νέους αγρότες στο Σουφλί

Τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης οικοτεχνών καθώς και νέων αγροτών σε θέματα καινοτομίας από 16 έως 18 Νοεμβρίου στο Σουφλί. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης» με ακρωνύμιο QUALFARM που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης Οικοτεχνών – τόσο υφισταμένων όσο και εν δυνάμει […]

Σεμινάριο καινοτομίας για οικοτέχνες και νέους αγρότες στο Σουφλί

Τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης οικοτεχνών καθώς και νέων αγροτών σε θέματα καινοτομίας από 16 έως 18 Νοεμβρίου στο Σουφλί. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης» με ακρωνύμιο QUALFARM που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης Οικοτεχνών – τόσο υφισταμένων όσο και εν δυνάμει […]

Απολογισμός εναρκτήριας εκδήλωσης του έργου με το ακρωνύμιο «QUALFARM» στην Ορεστιάδα

Στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «QUALFARM» η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πραγματοποίησε εναρκτήρια εκδήλωση η οποία έλαβε μέρος στο πολιτιστικό Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία εταίρων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η περιοχή παρέμβασης είναι αγροτική με […]