«Ημέρα Καριέρας» στη Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας του τμήματος ΔΠΘ Ορεστιάδας

Στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΔΠΘ», το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο Ημέρα Καριέρας ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ […]