Ο Ταφικός Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας αποκτά επιτέλους στέγη

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Ανέγερση Κτιρίων για την Προστασία και Ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης». Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΟΞΙΠΑΡΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση […]