Τοποθετήθηκε νέος Διευθυντής Π.Ε. Έβρου ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης

Ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 , με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026, τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Η θέση παρέμεινε κενή μετά τον θάνατο του υπηρετούντα Διευθυντή Εκπαίδευσης Ο τοποθετούμενος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την 13η Φεβρουαρίου 2024. Ο τοποθετούμενος, για όσο διάστημα […]