Κατάσχεση 28 τόνων ακατάλληλων λαχανικών από την Τουρκία στο Τελωνείο Κήπων

Οι Γεωπόνοι-Φυτ/κοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Φυτουγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου της Π.Ε Έβρου προχώρησαν στην δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων. Ειδικότερα, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποίησαν στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως 30/06/2023 κατασχέθηκαν 7.391 κιλά πιπεριές, 5.192,7 κιλά σπόροι σποράς αραβοσίτου […]