Έκλεισε η Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κυπρίνου λόγω κρουσμάτων

Ένα τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Κυπρίνου αναφέρεται στον επίσημο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας να αναστέλλει τη λειτουργία του και συγκεκριμένα η Στ΄ τάξη του. Η αναστολή λειτουργίας του τμήματος ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου, αφού εντοπίστηκαν περισσότερα από τα μισά παιδιά με κορονοϊό στην τάξη (υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να […]