Έκλεισε η Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κυπρίνου λόγω κρουσμάτων

Ένα τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Κυπρίνου αναφέρεται στον επίσημο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας να αναστέλλει τη λειτουργία του και συγκεκριμένα η Στ΄ τάξη του.


Η αναστολή λειτουργίας του τμήματος ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου, αφού εντοπίστηκαν περισσότερα από τα μισά παιδιά με κορονοϊό στην τάξη (υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να νοσήσει το 50%+1 των μαθητών ενός τμήματος για να κλείσει) και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.