Αποκλεισμό ακόμα και άριστων μαθητών σε σχολές πρώτης επιλογής με το σύστημα εισαγωγής Κεραμέως

Πολλαπλά προβλήματα και αποκλεισμούς, ακόμα και σε άριστους μαθητές, δημιουργεί το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αλλά και την ενσωμάτωση των ειδικών μαθημάτων στον υπολογισμό των μορίων. Ακολουθεί η επιστολή μίας μητέρας μαθητών από τον Έβρο, που περιγράφει τον πιθανό αποκλεισμό μαθητών από τις πρώτες τους επιλογές, […]