Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΑ).(Εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).(Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 3. […]

Σήμερα Τρίτη 27/12 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.12.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η οποία […]