Την Πέμπτη η πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης «Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής». Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας είναι μια νέα διαδικασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων του έργου και της δράσης της δημοτικής αρχής. Η εν λόγω συνεδρίαση του […]