Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Εκτελεστική Διευθύντρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μετά από δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τον N.4957/2022, και εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη υπ. αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/42950/4569 (ΦΕΚ 382/2023 τ. ΥΟΔΔ) σύμφωνα με την οποία καθήκοντα Εκτελεστικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η κα Ελένη Βατσιτσή, Προϊσταμένη επί σειρά ετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής […]