Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Έκθεση Αρχειακού Υλικού των ΓΑΚ στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Έκθεση Αρχειακού Υλικού του Τμήματος Έβρου των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ. Έβρου) με τίτλο: «Πρόσφυγες 1922-1923: Αρχειακά τεκμήρια από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων Κράτους Ν. Έβρου», η οποία λειτούργησε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του […]