17 προσλήψεις για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο Τέμενος Βαγιαζήτ

Αιτήσεις έως 15 Απριλίου Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων λίθινων, μεταλλικών και κεραμικών στοιχείων του τεμένους Βαγιαζήτ», στο πλαίσιο του έργου «Sub.1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ». Οι […]