Συστήμα τηλειατρικής ΜΟΝΑ αποκτά η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Μετά την εγκατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συστήματος τηλε-ιατρικής ΜΟΝΑ της Εταιρείας Clinomic στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON ICU4COVID, στο οποίο μετέχουν το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, ανακοινώνει ότι στις 21/9/2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη ΜΕΘ του ΠΓΝΑ από κλιμάκιο της 4ης ΥΠΕ με επικεφαλής την κυρία Αιμιλία Μακριαλέα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης ΥΠΕ ως συντονίστριας και ομάδα ιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Aachen της Γερμανίας, με επικεφαλής τον Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας Gernot Marx και τον επικεφαλής ιατρό της Εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας Clinomic, Lukas Martin.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων αυτών και έλαβε χώρα συνάντηση με την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α και συζήτηση των επισκεπτών, του Διευθυντή της ΜΕΘ, Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας του ΔΠΘ Βασίλειου Παπαϊωάννου, ο οποίος συντονίζει το όλο πρόγραμμα στο ΠΓΝΑ και των υπολοίπων ιατρών της ΜΕΘ αναφορικά με τις δυνατότητες αλλά και τις προσδοκίες του Προγράμματος. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα συστημάτων τηλε-ιατρικής με αντικείμενο την Εντατική Θεραπεία αλλά και την ψηφιοποίηση όλων των κλινικών δεδομένων των ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα.


Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται εφικτή η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση κατόπιν αίτησης του θεράποντος ιατρού, όλων των κλινικών πληροφοριών ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ή χρήζουν νοσηλείας, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής υποστήριξης σε Κέντρα που είτε δεν έχουν πλήρως ανεπτυγμένες ΜΕΘ, είτε υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου και έμπειρου ιατρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών. Καθίσταται έτσι δυνατή η ανάπτυξη ενός δικτύου περιφερικών και κεντρικών νοσοκομείων για άμεση και ποιοτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά μ οξέα και βαριά περιστατικά, συμβάλλοντας σε ταχύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση. Η εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος δίνει την δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ψηφιακών συνδέσεων με άλλα Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία αλλά και την δυνατότητα για μελλοντικές ερευνητικές συνεργασίες που στηρίζονται ψηφιακά δεδομένα ληφθέντα σε πραγματικό χρόνο.