Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2021 στις 20:00, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3608/21.01.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ. 155/21.01.2022 τεύχος Β΄), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01.02.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης;

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

6. Εξέταση χαρακτηρισμού επιχείρησης ως εποχιακής βάσει της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.429/1976. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος» Ορεστιάδας για την διεξαγωγή αγώνων β΄ φάσης της preleague ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 92/2021 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τις ημέρες και ώρες χρήσης του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος» Ορεστιάδας για την διεξαγωγή αγώνων γυναικών, εφήβων, παίδων, παμπαίδων, κορασίδων και παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

11. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου”». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

12. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης

13. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης

14. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/2022 πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης

15. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4/2022 πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την Χωροθέτηση – Αριθμό παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών και Είδος πωλούμενων προϊόντων για το στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Ορεστιάδας και τους όρους λειτουργίας στάσιμου εμπορίου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εγκατάσταση Στάντ Ποδηλάτων μπροστά στην Χριστιανική Ένωση Ορεστιάδας «ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ» επί της οδού Αναγεννήσεως 129, στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εγκατάσταση Στάντ Ποδηλάτων μπροστά στο Σούπερ Μάρκετ «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 2, στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την Τοποθέτηση πινακίδων (αναγγελίας κινδύνου – ρυθμιστικές) εντός οικισμού ΟΕΚ ΙΙΙ, στον Πύργο Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας