Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2023 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 225/2023 Απόφασης Ίδρυσης 2ης Λαϊκής για επέκταση της Λαϊκής στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μετά την οδό Άνδρου (χωρίς αυτήν).
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

3. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο Στάδιο “Φώτης Κοσμάς”.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

4. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» συνολικού ποσού 265.708,26 € με ΦΠΑ.
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

8. Έγκριση λύσης ή μη των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022, 2023 και 2024» που είχαν συνάψει η εταιρεία με δ.τ. «KOSMOPLUS A.E.» και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξανδρούπολης – Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος και αποδέσμευση ή μη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

9. Έγκριση επιχορήγησης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

10. Επικαιροποίηση της 218/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια μεταβολών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)