Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 2/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Αύριο Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2021.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας.

3. Έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας οργάνων (βάρη) του Κλειστού Γυμναστήριου Βύσσας από τον Μ.Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ για την διεξαγωγή προπονήσεων αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης των Αρχείων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ορεστιάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 480/1985.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.