Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»: Διαθέσιμοι προς πώληση 35.000 τόνοι σκληρό σιτάρι και 2.500 τόνοι σιτάρι μαλακό σοδειάς του 2024

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ» με σχετική ανακοίνωση ενημερώνει τους παραγωγούς πως διαθέτει προς πώληση 35.000 τόνους σκληρό σιτάρι και 2.500 τόνους σιτάρι μαλακό σοδειάς του 2024.

Όσοι ενδιαφέρονται για αγορά της προαναφερόμενης ποσότητας η μέρος αυτής, μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 17 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή.

Όπως επισημαίνεται ,η ισχύς των προσφορών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των πέντε εργάσιμων ημερών ενώ στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

Τιμή ανά κιλό για παράδοση του προϊόντος επ΄ αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις μας στην Περιφέρεια Ορεστιάδας η για παράδοση επί πλοίου (FOB) στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

Χρόνος παραλαβής του προϊόντος τρόπος πληρωμή καθορίζεται να γίνει τοις μετρητοίς με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.

Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα εφόσον οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ασύμφορες να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ,οι δεν συμμετέχοντες σε αυτόν δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση από τον συνεταιρισμό για το λόγο αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2552081430 και 2552081459 fax 2552029781, email: [email protected]