Στις κάλπες τον Οκτώβριο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Επιταχύνουν τους ρυθμούς τους τα στελέχη των δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, μετά και την ολοκλήρωση των εθνικών εκλογών.

Ο χρόνος στενεύει για τους επικεφαλής των αυτοδιοικητικών συνδυασμών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συγκρότηση ψηφοδελτίων με υποψηφίους συμβούλους, ώστε να συμμετέχουν στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, όπως ορίζει το άρθρο 5 του σχετικού νόμου και συγκεκριμένα η παράγραφος για τις δημοτικές εκλογές, αυτές διεξάγονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, όπως και οι περιφερειακές εκλογές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, εάν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 43, η εκλογή γίνεται την ίδια μέρα με τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι κάλπες για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές πρόκειται να στηθούν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023.

Οι δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 201 κατοίκους και άνω θα έχουν τριμελές τοπικό συμβούλιο, κάτι που σήμερα ισχύει για τις κοινότητες με περισσότερους από 300 κατοίκους. Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 201 έως 300 κατοίκους, αυτές είναι 723.

Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που κατά τον α’ γύρο συγκέντρωσε την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα.

Οι λοιποί υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού, με βάση τους σταυρούς που έλαβαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί.