Σημαντικό κάλεσμα από το δήμο Ορεστιάδας για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Μέχρι 31 Μαρτίου οι διορθωτικές δηλώσεις – Μετά θα επιβληθούν αναδρομικές χρεώσεις πέντε ετών και υψηλά πρόστιμα

 

Καλούνται όσοι επιθυμούν να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, εντός της χωρικής περιφέρειας του Δήμου Ορεστιάδας, να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί του υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Φόρων και Εισφορών στο Δήμο Ορεστιάδας, Τμήμα Εσόδων-Εισπράξεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Τη δήλωση υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές των ακινήτων ή τρίτα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Με τη διορθωτική αυτή δήλωση, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο, ούτε αναδρομική χρέωση για υποβολή ανακριβούς δήλωσης για τα χρονικά διαστήματα μέχρι τις 31.12.2019.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα γίνεται αναζήτηση των στοιχείων των παρελθόντων ανακριβών δηλώσεων για όσους δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση και θα επιβληθούν αναδρομικές χρεώσεις Δημοτικών Τελών και Φόρων για πέντε έτη και πλέον προστίμων.

Δικαιολογητικά: Φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας και πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2552350325, 2552350372, 2552350373 & 2552350324 από τις 09:00 έως τις 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης επαναπροσδιορισμού επιφάνειας του ακινήτου υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www. orestiada.gr  (ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ).