Σε μονοψήφια χρέωση τον Μάρτιο το φθηνότερο «πράσινο» τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος

Αποκλιμάκωση των πράσινων τιμολογίων τον Μάρτιο προεξοφλεί η αποκλιμάκωση των χονδρεμπορικών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος τον Φεβρουάριο.

Έως και χθες Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, η ΤΕΑ «έτρεχε» τον Φεβρουάριο με μέση τιμή στα 73,71 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, δηλαδή 19,31 ευρώ χαμηλότερα από τον Ιανουάριο (όταν είχε «κλείσει» στα 93,02 ευρώ ανά Μεγαβατώρα).

Η πτώση αυτή, όπως είναι φυσικό, πρόκειται να συμπαρασύρει σημαντικά προς τα κάτω τις χρεώσεις των ειδικών τιμολογίων για τον επόμενο μήνα. Με βάση την επεξεργασία από το energypress των παραμέτρων των πράσινων προϊόντων κάθε προμηθευτή, και με την υπόθεση για την ΤΕΑ Φεβρουαρίου στα 73,71 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, αποτελεί απόδειξη το γεγονός ότι το φθηνότερο ειδικό προϊόν προκύπτει πως θα κινείται κάτω από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η παραπάνω εκτίμηση θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ασφαλής, καταρχάς γιατί το συγκεκριμένο τιμολόγιο δεν συνοδεύεται από έκπτωση – η οποία καθώς μπορεί να αλλάζει σε μηνιαία βάση, αποτελεί αστάθμητο παράγοντα για τις προβλέψεις. Επίσης, στις υπόλοιπες τέσσερις ημέρες, που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας, είναι απίθανο να υπάρξουν ανατιμήσεις στην DAM, που να οδηγήσουν την ΤΕΑ αισθητά πάνω από τον μέσο όρο των πρώτων 25 ημερών.

Εξάλλου, για να υπάρξει πράσινο τιμολόγιο τον επόμενο μήνα κάτω από τα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, θα πρέπει η ΤΕΑ τον Φεβρουάριο να μην ξεπεράσει τα 76,5 ευρώ ανά MWh. Επομένως, υπάρχει ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας ύψους 2,79 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, το οποίο είναι σχεδόν απίθανο να καλυφθεί μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα τιμολόγια που προσφέρονται χωρίς εκπτώσεις -και για τα οποία επομένως οι εκτιμήσεις είναι εξίσου ασφαλείς- προκύπτει ότι οι χρεώσεις τους θα κινηθούν στα 10,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Επίσης, μία ΤΕΑ στα επίπεδα των 75 ευρώ ανά Μεγαβατώρα θα έχει ως συνέπεια για πρώτη φορά να υπάρξουν μηχανισμοί διακύμανσης οι οποίοι θα μειώσουν τις τελικές τιμές.

Αυτό θα συμβεί το ειδικό τιμολόγιο της Protergia, καθώς η επιχείρηση έχει ορίσει το κάτω όριο του μηχανισμού στα 90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το ίδιο θα ισχύσει και για το Γ1 της ΔΕΗ, όπου το κάτω όριο έχει «τοποθετηθεί» στα 85 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αν δεν υπάρξει αλλαγή της έκπτωσης από τη ΔΕΗ, τότε η χρέωση του Γ1 θα είναι στα 9,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες δεν θα αλλάξουν την εκπτωτική πολιτική τους τον Μάρτιο, προκύπτει ότι οκτώ πράσινα τιμολόγια θα είναι οικονομικότερα από το φθηνότερο ειδικό προϊόν για τον Φεβρουάριο, το οποίο είχε χρέωση 11,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Οι υψηλότερες χρεώσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή των ειδικών προϊόντων θα διαμορφωθεί στα 10,3 λεπτά ανά kWh, μειωμένη κατά 21% από τον Φεβρουάριο, όταν ήταν 13,3 λεπτά ανά kWh.

Παράλληλα, μία ΤΕΑ στα 73,71 ευρώ ανά Μεγαβατώρα θα προκαλέσει σημαντική υποχώρηση των ex-ante κίτρινων τιμολογίων. Με την παραδοχή και πάλι ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές στα discount, για το myHome4All της ΔΕΗ προκύπτει τελική τιμή στα 8,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Με την ίδια παραδοχή το Value Fair της Protergia διαμορφώνεται στα 9,2 λεπτά ανά κικλοβατώρα τον Μάρτιο.