Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορεστιάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορεστιάδας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με  τα  προγράμματα, στους  πίνακες που ακολουθούν.:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Δημιουργώ την δική μου επιχείρηση25ΧΧ
2Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25ΧΧ
3Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής )διατροφής25ΧΧ
4 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25Χ 
5Δημιουργία Ιστοσελίδας50ΧΧ
6Ελληνικό Αλφαβητικό  Σύστημα25ΧΧ
7Βελτιώνω την ορθογραφία μου25ΧΧ
8Ρωσικά  για τον Τουρισμό (Α1-Α2)25ΧΧ
9Τοπική Ιστορία25ΧΧ
10Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικόςΕκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη ,εξαρτήσεων ,διατροφή Κλπ.  25ΧΧ
11Βασικά Βουλγαρικά Α150Χ 

 Στα παραπάνω προγράμματα  που προσφέρονται  και  εξ αποστάσεως θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής από τους υποψηφίους εκπαιδευόμενους η διάθεση εξοπλισμού και πρόσβαση στο διαδίκτυο.(PC, tablet, smartphone).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα προγράμματα  απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και ηλεκτρονικά όπως επίσης και η προσκόμιση  του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Δήμος Ορεστιάδας ,Γραφείο Πρόνοιας, Ισόγειο.    

Τηλ. :2552350017

Ταχ. Διεύθυνση:B.Κων/νου 9-11

Email: [email protected]

   Email: [email protected]

H σχετική αίτηση, που μπορεί κανείς να τη συμπληρώσει και να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο e.fotiadou@orestiada.gr , προσκομίζοντας και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου (ηλεκτρονικά), βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας www.orestiada.gr.

Μέγιστος αριθμός προτιμήσεων προγραμμάτων δύο ανά ενδιαφερόμενο.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή  30/09/2022 έως την Δευτέρα 17/10/2022.