Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου

Η αρχική προθεσμία έληγε 30 Ιουνίου

Παράταση έως τις 29 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Δεν αλλάζει, ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των τριών διμηνιαίων  δόσεων του φόρου με την καταβολήτης α΄δόσης έως τα τέλη Ιουλίου, της β΄δόσης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και της γ’ έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου:

  1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
  2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.