Παράταση αιτήσεων συμμετοχής για την καρναβαλική παρέλαση “Τσικνομπουρμπούλης 2024”

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει ότι παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμέτοχης της Καρναβαλικής Παρέλασης «ΤΣΙΚΝΟΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 2024»

Όσοι ενδιαφέρονται ακόμα να συμμετέχουν μπορούν να στείλουν την αίτηση τους ως εξής

– στο email: [email protected]

– στη γραμματεία του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, Κων/πόλεως 59, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 20:00.

Τα αμιγώς παιδικά group (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ) θα προηγούνται στην καρναβαλική παρέλαση. Για τη σειρά εμφάνισης των group ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την 23η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στη γραμματεία του Πολιτιστικού Πολύκεντρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Τα καρναβαλικά τμήματα που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

1. Η ομάδα να αποτελείται από 15 τουλάχιστον καρναβαλιστές.

2. Να έχει συγκεκριμένο θέμα αμφίεσης (παρουσίας) και να μην έχουν δηλωθεί ήδη οι τίτλοι από άλλες ομάδες.

3. Στο κάθε group θα πρέπει να προηγείται ευδιάκριτη πινακίδα με τον τίτλο του, η οποία θα κατασκευαστεί από το ίδιο το group.

4. Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να εισχωρούν στα μέλη τους άτομα μη μεταμφιεσμένα ή μερικώς μεταμφιεσμένα ή από άλλες ομάδες.

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζώων στην παρέλαση.

6. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες δική τους μουσική στην παρέλαση.

7. Για να παρελάσουν οι ομάδες με άρμα θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής της καρναβαλικής παρέλασης.

8. Τα μέλη των ομάδων δεν θα επιτρέψουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (υπεύθυνους ροής, επιτροπές, εθελοντές, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, φωτογράφους κλπ)

9. Αν μια ομάδα αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην παρέλαση θα πρέπει μία εβδομάδα νωρίτερα να δηλώσει την ματαίωση της συμμετοχής της στη γραμματεία του Πολιτιστικού Πολύκεντρου (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-20:00).

10. Τα μέλη των ομάδων δεν θα χρησιμοποιήσουν τρόπους διαφήμισης επιχειρήσεων, που ρυπαίνουν την πόλη καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μεταξύ των οποίων, αφισοκόλληση, ρίψη flyer, κλπ).

11. Δεν θα προβούν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή θα αλλοιώσουν την εικόνα του θεσμού και της πόλης.

12. Εάν κάποιοι φίλοι καρναβαλιστές δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό μελών για τη δημιουργία πληρώματος, μπορούν να συνεργαστούν με άλλους καρναβαλιστές και να συνδιοργανώσουν το group και τη θεματολογία του.

13. Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί εκείνες τις ενέργειες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την καρναβαλική παρέλαση που εν τέλει πάμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί.

14. Όλοι οι καρναβαλιστές πρέπει να τηρούν απαραίτητα όλους τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του καρναβαλιού και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διοργανωτών.

15. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι αρμόδιοι να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις από το καρναβαλικό τμήμα που προηγείται. Τις αποστάσεις μεταξύ των τμημάτων θα τις ορίσουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης κατά την έναρξη της παρέλασης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρέλαση με άρμα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

1. Η κατασκευή του άρματος βαρύνει οικονομικά τον συμμετέχοντα και δεν επιχορηγείται.

2. Το όχημα μπορεί να είναι επιβατικό αυτοκίνητο ή αγροτικό φορτηγάκι (μεγαλύτερα οχήματα αποκλείονται).

3. Το όχημα θα πρέπει να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την κατασκευή του θέματος της ομάδας.

4. Το όχημα προηγείται της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης και απομακρύνεται αμέσως όταν φτάσει στην πλατεία.

5. Για την συμμετοχή του άρματος στην παρέλαση θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από την επιτροπή διεξαγωγής της εκδήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση το άρμα θα αποκλείεται της παρελάσεως.

Η δράση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την καλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των δημοτών στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και στόχο έχει εκτός των άλλων και την προσέλευση επισκεπτών στην πόλη μας.