Οι Δήμαρχοι του Έβρου ζητούν αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας στη νέα προκήρυξη Συνοριοφυλάκων

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Μ. Καραμαλάκη οι δήμαρχοι του νομού Έβρου απευθύνουν αίτημά τους σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας στη νέα προ-κήρυξη για πρόσληψη συνοριοφυλάκων. Στην πρόσφατη επίσκεψή του στον Έβρο ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την επικείμενη πρόσληψη 250 νέων συνοριοφυλάκων και, δεδομένου αυτού, οι δήμαρχοι του Έβρου ζητούν να αλλάξει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας των συμμετεχόντων στη διαδικασία του διαγωνισμού, από 28 έτη που είναι σήμερα στα 32. Σημειώνουν πως η υπάρχουσα κατάσταση με το όριο στα 28 έτη «αντιτίθεται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας κι αναλογικότητας», ενώ υπενθυμίζουν πως στην Ευρώπη το ανώτατο όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη.

Η επιστολή των Δημάρχων

Ενόψει της προετοιμασίας της νέας προκήρυξης Συνοριοφυλάκων στον Έβρο, η οποία πιθανολογείται ότι θα έχει ως ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής το 28ο, ζητούμε την αύξηση αυτού κατά 4 έτη (32ο έτος).
Αναγνωρίζουμε και συγχαίρουμε τη σημαντική προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται για την ασφάλεια στα σύνορα της χώρας μας. Η φύλαξη του τριεθνούς Έβρου καθίσταται απαραίτητη.
Είναι αλήθεια πως, σε εθνικό επίπεδο, η τρέχουσα οικονομική ύφεση, πλήττει την κοινωνία και, ειδικότερα, τις νέες γενιές πολιτών, ενώ οδήγησε σε εκτεταμένη ανεργία.
Οι νέοι άνω των 28 ετών, «πληρώνουν το μάρμαρο» της οικονομικής κρίσης. Προτού, χαρακτηριστούν ως μία γενιά καταδικασμένη, θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους και να μεριμνήσουμε γι’ αυτούς, ώστε να δικαιωθούν και να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, θα μπορούσαμε, να υποστηρίξουμε πως το ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής των 28 ετών, το οποίο, ίδιο, υπήρχε και στις αντίστοιχες κι εντός του τρέχοντος έτους εκδοθείσες προκηρύξεις Συνοριοφυλάκων στον Έβρο, αντιτίθεται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας κι αναλογικότητας.
Στηρίζουμε, δε, την ανώτερη θέση, επικαλούμενοι και το γεγονός του ότι στην, περίπου, προ εικοσαετίας, αντίστοιχη, εκδοθείσα προκήρυξη, ως ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής είχε οριστεί το 32ο έτος, ενώ οι αντίστοιχες, ανά την Ευρώπη, το 35ο.
Ταυτόχρονα, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Π.Ε. Έβρου, παρατηρούμε ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες χειροτέρεψαν μία ήδη υπάρχουσα ‘κατάσταση φυγής’ των νέων πολιτών, λόγω οικονομικού αδιεξόδου.
Κοντολογίς, πιστεύουμε, πως το να δώσουμε την ευκαιρία και στους «μεγαλύτερους νέους» να συμμετέχουν στην προκειμένη προκήρυξη, αποτελεί έναν «φάρο ελπίδας» σε μία, εξόχως, αδικημένη γενιά αυτή των σημερινών «30άρηδων».
Σας καταθέτουμε την πραγματικότητα του κοινωνικού γίγνεσθαι στον ακριτικό Έβρο και ζητούμε την επανεξέταση κι αναδιαμόρφωση του τελικού κειμένου της νέας προκήρυξης Συνοριοφυλάκων.

Προώθηση του αιτήματος στη Βουλή από Α. Δημοσχάκη

Το αίτημα των δημάρχων προ-ώθησε με Γραπτή Ερώτησή του στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευ-τής της ΝΔ στον Έβρο κ. Αναστά-σιος Δημοσχάκης, ο οποίος διευ-κρινίζει συμπληρωματικά πως στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσλη-ψης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) του Νοεμβρίου 2019, για την υποβολή αίτησης σε θέση απασχόλησης στο βασικό επίπεδο, ο υποψήφιος έπρεπε να είναι νεώ-τερος των 47 ετών.


Τονίζει ο βουλευτής ότι το εν λό-γω αίτημα «θα δώσει την δυνατό-τητα σε μια αδικημένη γενιά υπο-ψηφίων να εργαστούν και να παρα-μείνουν στον τόπο τους, κάτι που τους στέρησε το Ελληνικό Κράτος λόγω μνημονίων και κυρίως λόγω εμμονών σε πολιτικές των ανοι-κτών συνόρων. Σε έναν τόπο μάλ-ιστα, που συνιστά τον Πυλώνα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης».