Ο βιολογικός καθαρισμός και το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Σαμοθράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»

Ένταξη του έργου του Δήμου Σαμοθράκης με τίτλο «Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Χρηματοδότηση ύψους 618.240,00€ εξασφάλισε ο Δήμος Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Μελέτες για την ωρίμανση έργου αποχετευτικών δικτύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμού.

Η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης με ΑΔΑ 6ΨΡΛ46ΜΤΛ6-ΟΥ4 με αρ. πρ. 9284/2-3-2021 περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

1) Μελέτη αποχέτευσης οικισμών:
α) Θερμών και Camping, β)Χώρας-Αλωνίων και

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
α) Θερμών και Camping
β) Χώρας-Αλωνίων

2) Μελέτη εκσυγχρονισμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Χώρας-Παλιάπολης 3) Μελέτη εκσυγχρονισμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Θερμών και Camping και πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος, εκφράζει τόσο τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικά στον Αναπληρωτή Υπουργό κο Πέτσα, όσο και την απόλυτη ικανοποίηση του για την ένταξη αυτών των μελετών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.