Ο Δήμος Σουφλίου παρέλαβε οκτώ συμβατικά και οκτώ ηλεκτρικά ποδήλατα

Ο Δήμος Σουφλίου στις 9 Δεκεμβρίου παρέλαβε oκτώ συμβατικά ποδήλατα και οκτώ ηλεκτρικά ποδήλατα από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε η οποία υλοποιεί το έργο «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΆΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε κεντρικό σημείο του Δήμου Σουφλίου από όπου οι πολίτες θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για όσο χρόνο επιθυμούν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης. Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει μία υπηρεσία καθημερινής αστικής μετακίνησης που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες του Δήμου Σουφλίου με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μετακίνησης που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.