Νέοι καφέ κάδοι οργανικών απορριμμάτων για τον δήμο Αλεξανδρούπολης

Τους πρώτους καφέ οικιακούς κάδους παρέλαβε ο δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσω των οποίων θα συλλέγονται τα οργανικά απορρίμματα.

Μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της καθαριότητας για τον δήμο Αλεξανδρούπολης, εφαρμόζοντας τον Ν.4819/2021 για την ξεχωριστή διαλογή των υπολειμμάτων τροφής και την δυνατότητα κάθε σπιτιού να έχει ένα χωριστό δοχείο για την εναπόθεση αυτών.

Ακόμη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενισχύεται ο στόλος του δήμου, με δύο καφέ απορριματοφόρα, καθιστώντας το δήμο Αλεξανδρούπολης, πρωτοπόρο στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών.

Ο καφέ κάδος, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κομποστοποίησης, δηλαδή ο φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων.

Στον καφέ κάδο, συλλέγονται οργανικά υλικά όπως υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων, λουλουδιών, κλπ., με σκοπό την κομποστοποίηση, τη φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών σε χρήσιμο λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς το λένε κομπόστ.

Με την παραλαβή, των νέων καφέ απορριματοφόρων, θα ανακοινωθεί και η διαδικασία διανομής των κάδων, καταλήγει η ανακοίνωση.