Νέο υγειονομικό πρωτόκολλο για βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Νέο υγειονομικό πρωτόκολλο για βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το οποίο αφορά τα μέτρα προστασίας και πρόληψης ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού και τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες, η λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών αναμένεται να συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες και για έχει θεμελιώδη σημασία η πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγίες έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των παιδιών, των οικογενειών, των παιδαγωγών και λοιπού προσωπικού των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της χώρας σχετικά με την λειτουργία των Σταθμών κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 που επικρατούν.

Πιο συγκεκριμένα, στα μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού, περιλαμβάνονται οι οδηγίες που αφορούν την ενίσχυση του εμβολιασμού, την συστηματική και ορθή χρήση μάσκας, η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, ο περιορισμός των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού, η σωστή καθαριότητα και απολύμανση του σχολικού χώρου και μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο των σταθμών.

Να σημειωθεί πως στο πρωτόκολλο Λειτουργίας περιλαμβάνεται και πίνακας με θέμα  «Σύνοψη οδηγιών για τον συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο και την διαχείριση κρούσματος και στενών επαφών κρούσματος COVID-19, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς». 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 18337/21-3-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προς τα λοιπά ζητήματα λειτουργίας των σταθμών καθώς και ως προς το ωράριο λειτουργίας τους, ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.